top of page

Våre tjenester

Scanning bilag

Lønnskjøring

Årsoppgjør

Ligningspapir

Aksjonærregister

Etablering og omdanning

Regnskapstjenester
Konsulenttjenester

Rådgivning

Analyser

Controller

Økonomisjef

Daglig leder

bottom of page