top of page

Konsulenttjenester

Roy Grimstad har variert erfaring inne flere bransjer. Han har i kortere og lengre perioder fungert som daglig leder i flere bransjer. Har ledet økonomi/regnskapsavdeling i store selskaper. Har tatt på meg flere oppdrag type  økonomisjef/controller og har pr i dag slike oppdrag. Setter meg raskt inn i ulike situasjoner og gir kalkyler og estimater relatert til omgang og kostnader for deg som kunde. 

Vi benytter moderne systemer, og kan tilby: 
 • Elektronisk bilagsbehandling

 • Avdelings, prosjekt- og objektregnskap

 • MVA-håndtering

 • Rapportering av andre offentlige oppgaver/statistikker

 • Fakturering og lagerstyring

 • Remittering/OCR/Autopay/Avtalegiro

 • Rapportering på web

 • Administrasjon

 • Økonomisk kontrollarbeid

Vi bistår med: 
 • Regnskap med noter

 • Selvangivelse

 • Skatteberegning

 • Bistand med styrets årsberetning

 • Bistand med årsregnskapsbok

 • Oppfølging og kontroll av skatteavregning

 • Utarbeidelse av personlig selvangivelse

bottom of page